Słownik (7) “Red leaves” P. Simons

Mój własny słownik do „Red Leaves” powstał przy pomocy słowników internetowych http://www.translatica.pl/slowniki/, http://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/.

 

assent – zatwierdzenie, zgoda na coś, aprobata, przyzwolenie „Howard nodded his assent and began to cry.”

eulogize – wychwalać, opiewać

intestate – bez testamentu

lilt – melodyjka, rytm, zaśpiew „’For you’, he repeated, with same peculiar lilt to his voice.”

misdemeanor – wykroczenie, występek

morass – bagno, grzęzawisko “Lifted you out of the dark morass you’re in and made you happy – and free.”

quagmire – bagno grzęzawisko, kłopoty, opały

slob – łajza, brudas, bałaganiarz, niechluj „She didn’t want Spencer o’Malley to thinnk she was a slob.”

stifled – zduszony “Her only response was a stifled raspy moan.”

stooge – pachołek, sługus

to befuddle – zamroczyć, przytępić, odurzyć

to belabor – okładać, roztrząsać, wałkować

to dissuade – odwodzić, wyperswadować “He was not easily dissuaded, but he took his arm away.”

to ensconce – zaszyć się, ulokować, ukryć „He was now alone and seemingly happy about it, ensconced in the same social sphere that had spit him out as an adolescent.”

to moot – poddawać pod dyskusję

Advertisements

3 thoughts on “Słownik (7) “Red leaves” P. Simons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s