Ucz się angielskiego z… Terrym Pratchettem (odcinek 27)


“The Shepherd’s Crown” ostatnia powieść Terrego Pratchetta niedawno zawitała na półkach księgarń w Wielkiej Brytanii. I ja mam już swój egzemplarz, a przeczytać o nim możecie TUTAJ. Jak zwykle, skoro książkę czytałam w oryginale, dołączam słowniczek nowych (dla mnie) słów. Wszystkie cytaty pochodzą z w/w powieści, a przy tłumaczeniach korzystałam ze stron: http://pl.bab.la/ i https://www.diki.pl/.

avuncular – dobroduszny, dobrotliwy By the second pint the old boys became quite avuncular.

bivouacking – biwakowanie

carapace – pancerz, skorupa And so the little creature died, but its carapace remainded, carrying within itself the seed of something sharp.

curmudgeonly – zrzędiwy, gderliwy For they all remembered the time when curmudgeonly old Mr Tidder putting his faith in traditional cure…

ilk – rodzaj

incumbent – osoba piastująca urząd; ale też: obowiązujący, ciążący (na kimś, np. obowiązek It was time to discuss the appointment of a new incumbent.

litoral – przybrzezny, przymorski
On the next stormy tide it was washed away onto the littoral.

runt – najslabszy w miocie, chuchro, cherlak One of the old nunny goats has given birth, and while she had two healthy kids, there was a third kid hidden in the straw, a little runt which its mother had rejected.

susurration – szept, szmer, szelest This caused a susurration of expectation among Feegles.

to neigh – rzecz, zarżeć It [mule] looked at Tiffany as she approached and neighed.

to nock – umieszczać na cięciwie, robić karb na łuku Instead, he smiled insolently, and fingered the crossbow in his hands, casually nocking a feathered arrow and daring to point it in her direction.

to prance – podskakiwać, bryknąć The skinny, half-mad horses that pranced up the drive or pulled coaches up it were normally conveying a very different class of man.

to slink – pełzać, skradać się, umykać Slunk away when You appeard.

W tym odcinku moje ulubione słowa to avuncular i susurration
J


4 thoughts on “Ucz się angielskiego z… Terrym Pratchettem (odcinek 27)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s